• Domov
  • Pokopališče v Grazu, 24.10.2013

Pokopališče v Grazu, 24.10.2013

Na Centralnem pokopališču v avstrijskem Gradcu, Triesterstrasse 172, je mednarodni spomenik žrtvam nacizma arhitekta Borisa Kobeta v oblik granitnega svoda z vklesanimi imeni 2516 talcev, borcev proti nacifašizmu ter dezerterjev – naši vojaki, mobiliziranci v nemško vojsko ter pozneje prebegli s fronte – in obelisk na katerem piše v 11. jezikih žrtev: čuvajte svobodo in mir kajti dali smo zanjo življenje.


Med žrtvami največje morije v zgodovini človeštva na tem pokopališču je vklesanih 1213 imen Slovencev: 661 talcev iz mariborskih sodnih zaporov, 374 talcev iz celjskega Piskra, ostale žrtve so iz Trbovelj, Šoštanja in Gorenjske. Med pokopanimi je tudi 65 borcev legendarnega I. Pohorskega bataljona in 45 obglavljnih dezerterjev.
Tu lahko razberemo imena zverinsko mučenih in ubitih precej slovenskih narodnih herojev. Slavko Šlander – Aleš, Slava Klavora, Franc Vrunč – Buzdo, Jože Hermanko, Jože Kerenčič – Janko, Rado Iršič – Grega, Alfonz Šarh – Iztok, Jože Menih – Rajko Knap, Pavla Mede – Katarina, Franc Vrisk – Ciril in Dušan Mravljak – Mrož so dali življenja za ideale miru med narodi in svobode.