• Domov
  • Upravni odbor Združenja borcev za vrednote NOB Žalec Krajevna organizacija Prebold

Upravni odbor Združenja borcev za vrednote NOB Žalec Krajevna organizacija Prebold

PREDSEDNICABOŽA VERDEV
Kaplja vas 53
03 5724 278
070 897 057
PODPREDSEDNIKVILJEM PETEK
Latkova vas 231
031 396 668
TAJNICAJADRANKA MLADENOVIC
Nad tovarno 3
03 5724 124
040 721 831
BLAGAJNIČARKABRANKA STERGAR Kaplja vas 68031 500 756

Poverjeniki

PREBOLD ZELENICAIRENA GOVEK
Na zelenici 4
031 416 444
LATKOVA VAS
(Hrastje)
ANA GOLIČ
Latkova vas 264
031 672 141
KAPLJA VASMILENA MLAKAR
Šempeter.Šolska ul. 29
070 302 510
PREBOLD, DOLENJA VAS
Referent za šport
BORO TOMAŠ
Nad tovarno 6
041 381 242
SV. LOVRENCMILENA GOLIČ
Sv. Lovrenc 40
041 654 617
ŠEŠČE,MATKEIRENA MARINC
Šešče 76a
03 5724 375
031 505 370
MARIJA REKABORIS STERNAD
Marija Reka 35 a
03 5723 168
031 007 240
ZASTAVONOŠABORIS STERNAD
Marija Reka 35 a
031 007 240