• Domov
 • Vabilo na letno konferenco 2022

Vabilo na letno konferenco 2022

Prebold, 14. 4. 2022

Na podlagi 20. in 22. člena Statuta Združenja borcev za vrednote NOB Žalec Vas vabim na letno konferenco Združenja borcev za vrednote NOB Žalec, KO Prebold, ki bo v soboto, dne 23. 4. 2022, ob 15. uri v telovadnici Vrtca Prebold.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Pozdravne besede in izvolitev organov konference: delovnega predsedstva,
  zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije
 2. Poročila predsednika in blagajnika za leto 2020 in 2021
 3. Program dela za 2022
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Razprava in sklepanje po poročilih
 6. Sprejem novih članov
 7. Razno.

Po konferenci vabljeni na družabno srečanje s skromno pogostitvijo.

Predsednica:
Boža Verdev


Vabljeni:

 • člani
 • predstavnik ZB NOB Žalec
 • župan občine Prebold, g. Vinko Debelak
 • predstavnik Osnovne šole Prebold
 • predstavnik Društva upokojencev Prebold
 • predstavnik Zgodovinskega in narodopisnega društva Prebold
 • UTRIP – Darko Naraglav