• Domov
  • Vabilo na letno konferenco

Vabilo na letno konferenco

Na podlagi 20.in 22.člena Statuta Združenja borcev za vrednote NOB Žalec Vas vabim na letno konferenco Združenja borcev za vrednote NOB Žalec, KO Prebold, ki bo v soboto, dne 25. februarja 2023, ob 15. uri v telovadnici Vrtca Prebold.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Pozdravne besede in izvolitev organov konference: delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije
  2. Poročila predsednika in blagajnika za leto 2022
  3. Program dela za 2023
  4. Poročilo verifikacijske komisije
  5. Razprava in sklepanje po poročilih
  6. Sprejem novih članov
  7. Razno.

Po konferenci vabljeni na družabno srečanje s skromno pogostitvijo.

Predsednica:
Boža Verdev