• Domov
  • Fotografije iz letne konference ZB za vrednote NOB Žalec, KO Prebold

Fotografije iz letne konference ZB za vrednote NOB Žalec, KO Prebold

Lansko leto smo organizirali obiske naslednjih prireditev:
– 21. maja se je 51 naših članov udeležilo izleta v Kumrovec,
– 11. junija smo šli na izlet v Belo Krajino, 51 članov,
– 2. julija nas je bilo 40 na prireditvi na Menini,
– 16. julija smo smo šli na srečanje borcev na Vrheh ( ni bilo organizirano), nekaj članov se je udeležilo spominske slovesnosti na Igrišah,
– 20. avgusta smo bili na Graški gori – 46 članov,
– 3. septembra Adijev memorial
– 1. oktobra se nas je 43 udeležilo proslave na Čreti
– 24. oktobra smo se udeležili polaganja venca v Gradcu, 45 naših članov, v organizaciji ZB Žalec,
– 29. novembra se je predavanja na temo začetki 2.SV v Preboldu udeležilo 50 članov.
– 18. decembra smo organizirali novoletno srečanje, ki se ga je udeležilo 72 naših članov.

Udeležba na vseh prireditvah 428 udeležencev.